Diensten

Taxaties en
Huurprijsherzieningen

Wij verrichten taxaties en huurprijsherzieningen, waarbij wij gespecialiseerd zijn in retail. Dit doen wij in opdracht van een groot aantal verschillende opdrachtgevers waaronder particuliere beleggers, institutionele beleggers, overheden en financieringsbanken.

De bij ons bekende marktinformatie en transactiedata tezamen met continu marktonderzoek hebben geleid tot een zeer uitgebreide database met gegevens over huurprijsherzieningen (artikel 7:303 BW), aanvangsrendementen, vraag en aanbod verhoudingen en objectgegevens. Deze gegevens stellen ons in staat om in een zeer korte tijd een portefeuilleanalyse uit te voeren en opdrachtgevers te adviseren met betrekking tot rendementsverbetering of risico vermindering, waaronder mogelijke huurprijsherzieningen. Deze huurprijsherzieningen voeren wij uit in de A1 winkelgebieden van Nederland, maar ook supermarkten, grootschalige detailhandelsruimtes en omzethuurcontracten vallen onder onze expertise.

Onze kernelementen bij het uitvoeren van de taxaties zijn kwaliteit, integriteit en het bewaken van het taxatieproces. De kwaliteit en integriteit bewaken wij door de bij onze organisatie geïmplementeerde regelgeving van het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Het taxatieproces borgen wij middels de internationaal erkende ISAE 3402 type II standaard. Deze standaard richt zich op de beheersing van interne processen en bijhorende beheersmaatregelen met als doel risicobeheersing en compliance met relevante wet en regelgeving (RICS, NRVT en NVM). Ons team bestaat uit twaalf gedreven professionals die allen beschikken over de benodigde accreditaties. Onze taxateurs hebben door jarenlange ervaring in de retail branche veel gevoel binnen dit segment en zijn daardoor uitstekend in staat kansen en bedreigingen te signaleren.